Onze projecten

Afgeronde projecten en projecten in uitvoering

De strategie van zowel Ayni Nederland als Ayni Bolivia is erop gericht om te voorkomen dat een gebrek aan ICT-kennis leidt tot sociale en economische uitsluiting, nu en in de toekomst. Door het gebruik van ICT te stimuleren, voornamelijk voor kansarme kinderen en jongeren in Bolivia, leveren wij een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling. Concreet betekent dit dat Ayni inzet op de verbetering van de onderwijskwaliteit door:

  • Het geven van trainingen: ICT-vaardigheden ontwikkelen gericht op de praktijk.
  • Het organiseren van competities: we stimuleren actieve deelname en gezonde competitie.
  • Technologische ontwikkeling: we stimuleren het gebruik van digitale middelen in het onderwijs.

Hieronder staat per lopend of afgerond project specifiek omschreven wat er gebeurt is of wat we nog gaan doen.

lopende en toekomstige projecten

Doel: Het versterken van de digitale vaardigheden en soft skills van jonge werkzoekenden en ondernemers, met name vrouwen, om de werkgelegenheid te vergrooten. Waarom digitale kunstvormen? Omdat Oruro wil haar rijke traditie wereldbekend maken. Het Carnaval staat centraal als thema voor de marketing (35.000 potentiële klanten) en staat centraal in deze training. 

Deze kennis en vaardigheden dragen bij aan het verbeteren van hun kansen op een eerste baan en/of dat hun onderneming op termijn duurzaam kunnen zijn.

In uitvoering 2022-2023
Kosten: Bs 72.579,63 oftewel USD 10.428,11 

Het carnaval van Oruro, dat ouder is dan 200 jaar, is een religieus carnaval. In 2001 werd het door UNESCO verklaard als een "Meesterwerk van het Orale en Immateriële Erfgoed van de Mensheid". Het carnaval trekt ongeveer een half miljoen mensen en is de bekendste toeristische attractie van Bolivia. De optocht is gekenmerkt door traditionele volksdansen, extravagante kostuums, levendige muziek, verbazingwekkende optochten en ceremoniële rituelen. Meer dan 28.000 dansers en 10.000 muzikanten, georganiseerd in ongeveer 50 groepen, nemen deel aan de optocht die nog veel kenmerken vertoont die teruggaan tot de middeleeuwse mysteriespelen. 

Digitale kunst en ondersteuning voor ondernemers

Doel: jongeren te ondersteunen om hun jonge ondernemerschap of ondernemersidee te versterken; door de ontwikkeling van hun businessplan. 

Een startkapitaalprogramma maakt de oprichting van nieuwe bedrijven en de versterking van micro-ondernemingen mogelijk. De geïnteresseerde ondernemer die voldoet aan een aantal criteria, moet naar de regionale kantoren van Micro Financieringen instellingen gaan om een opleiding te volgen, wat een vereiste is om mee te dingen naar het startkapitaal. Veel van onze jongeren hebben voldoen niet aan deze criteria en/of hebben nog geen ervaring om in aanmerking te komen voor zo’n opleiding. Daarom hebben DEAL Foundation en Ayni een samenwerking overeenkomst getekend om dit ‘capital semilla’( startfonds) mogelijk te maken. 

De twee beste plannen krijgen financiële steun, "startkapitaal" genoemd, zodat hun onderneming op korte termijn kan uitbreiden of van de grond kan komen en duurzaam kan worden.

In uitvoering: 2023 

Kosten Bs 22.000,00 oftewel € 3.160,92 DEAL Foundation en Ayni Bolivia Nederland

DEAL-Support for Entrepreneurs 

Focus is alles; zonder focus ben je nergens! Onze focus blijft gericht op IT-onderwijs voor kansarme meisjes en jongens.

Ayni heeft meer dan 20 jaar ervaring. Het opleidingscentrum zal naast IT cursussen, Engels en soft skills ook baanbegeleiding aanbieden. Na deze opleiding verwachten wij dat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen die ze in hun vervolg studie/carrière kunnen inbrengen Als resultaat naar leerlingen (bij voorkeur meisjes) die een goede baankeuze maken, zien wij ook jonge ondernemers die Engels en soft skills hebben eigen gemaakt. Deze Boliviaanse jeugd kan online en offline in Bolivia en in Nederland, kennis maken met Nederlandse jonge ondernemers. Samen kunnen ze brainstormen over nieuwe diensten en producten.

Het opleidingscentrum zal eigen fondsen op den duur genereren met diensten als baanbegeleiding en hostel voor de jeugd of de pensionado’s die hun tijd en ervaring willen delen. Op een van de bovengenoemde gebieden. Een droom met een plan!

Meerjarenplan 2023-2026

Opleiding en baanbegeleidingscentrum AyniTech

De Urus-gemeenschap in Bolivia heeft een droom: zelfvoorzienend worden door middel van onderwijs en ondernemerschap. Met uw steun kunnen we de school en groentetuin opknappen en de lokale bevolking trainen in duurzaam ondernemen.

Doel van het project:
Ons doel is om de Urus-gemeenschap te ondersteunen door de school en de groentetuin op te knappen en in te richten. Dit project biedt de gemeenschap niet alleen de middelen om hun eigen groenten te verbouwen, maar ook om deze te verkopen en zo een stabiel inkomen te genereren.

Belangrijkste onderdelen van het project:
Groentetuin: Opzetten van duurzame kassen voor het telen van groenten.
  1. Training in Groentegebruik: Opleiden van de gemeenschap in het effectief gebruiken en verwerken van de geteelde groenten.
  2. Ondernemerschapstraining: Workshops om de lokale bevolking te leren hoe ze hun producten kunnen verkopen en een eigen onderneming kunnen starten.
  3. Empowerment van de Lokale Bevolking: Focus op het versterken van de gemeenschap door kennis en middelen aan te reiken.
  4. Training van Leraren: Leraren trainen om de volgende generatie te onderwijzen in duurzaamheid en ondernemerschap.
Kosten:
Bs 74.000,00 oftewel EUR 10.000,00

Help de Urus-gemeenschap Groeien: Onderwijs, Ondernemerschap en Groentetuinen!

Afgeronde projecten

Doel: digitale vaardigheden opdoen om een inkomen te creëren.

Naast steun aan de families van de scholieren die geen inkomen hadden, heeft Ayni ook virtueel onderwijs geregeld. Digitale vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om digitale technologie te gebruiken. Ze kunnen in verschillende situaties worden gebruikt, van werk tot vrije tijd. Zie ze als de vaardigheden die je nodig hebt om de digitale technologie effectief te gebruiken; vaardigheden zoals: basis computervaardigheden, in staat zijn om zelfstandig online onderzoek te doen, weten hoe je online je eigen veiligheid waarborgt en in staat zijn om sociale media te gebruiken. 

Praktische vaardigheden waren ook een doel van dit traject. Met behulp van 3D-printers werden er meer dan 2500 gezichtsmaskers gemaakt ter bescherming van COVID. Een enorm succesvol project want deze maskers, zelf geproduceerd in Bolivia, werden geschonken aan gezondheidswerkers, politieagenten en bejaardentehuizen.

Daarnaast werden er tientalen leraren getraind hoe ze een virtueel klaslokaal kunnen creëren vooral in tijden van COVID zodat hun leerlingen thuis kunnen leren.
Kosten: Bs 344.275,00 oftewel USD 49.464,80.

Mijn virtuele school in tijden van coronavirus 

Doel: Boliviaanse (kansarme) jongeren op te leiden in technologie en ondernemerschap, zodat zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

- Het aanbieden van online onderwijs aan minimaal 270 studenten om het onderwijs in tijden van COVID voort te zetten en studenten alternatieven te bieden voor regulier klassikaal onderwijs. 
- Het opleiden van leraren die vervolgens in openbare scholen werken, 
- Samenwerking en co-creatie zodat het ontwikkelde materiaal online gratis beschikbaar wordt gesteld, 
kennisoverdracht van Nederland naar Bolivia (door IT docenten die als vrijwilligers werken);

Toekomststrategie
Hoe belangrijk IT en technologie is in de huidige maatschappij? Ayni heeft ervaring opgedaan als non- profit, nu willen wij duurzaamheid inbouwen en kiezen wij voor de vorm van een sociale onderneming. We hopen dan ook dat u ons wilt helpen om de Boliviaanse (kansarme) jongeren op te leiden in technologie en ondernemerschap, zodat zij daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

Eerste fase: Afgerond.
Kosten: Bs. 338.033,17 oftewel USD 48.568

Aynitech Digital 

Doel: Studenten en jongeren van 15-18 jaar krijgen een cursus computerreparatie, aangevuld met diverse opleidingen.

Met een cursus tot computerreparateur kunnen zij gemakkelijk leren hoe zij reparaties kunnen uitvoeren bij familie, vrienden en kennissen. Na deze opleiding waren de jongeren gespecialiseerd in het installeren, onderhouden en herstellen van computers en randapparatuur. Hoewel het vooral om de hardware gaat, hebben ze ook verschillende soorten software geïnstalleerd en leerden ze in elk geval de besturingssystemen -waarmee je dagdagelijks worden geconfronteerd- van elkaar te onderscheiden. 

Studenten en docenten werden ook getraind in technieken om te voorkomen dat kinderen en jongeren in allerlei moeilijkheden raken; zo leerden ze vormen van digitale oplichting te herkennen, nepbanen maar ook mensenhandel.

Eerste fase: afgerond in 2021. 
Kosten Bs. 35.000 oftewel USD 45.00 

ICT-opleiding en computeronderhoud

Santa Ana bevindt zich in het rurale Beni departament. De belangrijkste reden waarom een kind niet naar school gaat en de alfabetiseringsgraad in Bolivia afneemt, is armoede. Kinderen en jongeren in stedelijke gebieden kunnen gemiddeld 9,4 jaar naar school, terwijl kinderen op het platteland (zoals in Santa Ana de Yacuma) gemiddeld slechts 4,2 jaar naar school gaan. Veel jongeren moeten werken en hun verarmde familie helpen onderhouden in plaats van naar school te gaan. Deze cursus is bedoeld voor deze jongeren. 

Doel: van de cursus "Montage en onderhoud van computers" was het opleiden van 12 jongeren uit Santa Rosa de Yacuma.

Doelgroep: jongeren uit Santa Rosa de Yacuma binnen het Jasaye Sociaal

Project uitgevoerd in 2021
Kosten Bs 12.500,00 oftewel USD 2.000

Opleiding over Computeronderhoud voor het Jasaye project in Beni. 

Doel: Bijdragen tot de revalidatie en culturele versterking van 3 gemeenten van Oruro, 
Veel jongeren uit rurale gemeenschappen in Oruro horen bij de etnische minderheid van de Uru Muratos. Deze jongeren zijn zich ervan bewust dat hun tradities en cultuur jarenlang is beoordeeld en veroordeeld. Ze willen hun eigen cultuur op haar eigen voorwaarden (beter) te leren begrijpen zonder haar te beoordelen volgens de normen van de heersende Westerse cultuur. 

Door middel van workshops over verschillende thema’s, proberen de trainers de jongeren uit drie verschillende achtergronden te prikkelen om hun artistieke uitingen een vorm te geven via theater, fotografie of video. Deze bundeling van verhalen wordt als een eerste stap beschouwd om hun cultuur en achtergronden daarvan beter leren te begrijpen. Deze jonge leerlingen zullen via hun vrienden en via sociale media hun resultaten delen.

Uitgevoerd in 2021. 
Kosten Bs 43.370,00 

Saberes Ancestrales

Doel: Versterking van de opleiding in technologische vaardigheden voor jongeren van 18 tot 38 jaar, met voorrang voor vrouwen. Deze technologische vaardigheden zullen deze ondernemers in staat stellen om met de eigen bedrijf door te zetten of met succes te solliciteren bij een andere bedrijf. 

Als (zelfstandig) ondernemer, zul je over de hele breedte digitale vaardigheden en kennis van marketing nodig hebben om je eigen (micro)bedrijf te kunnen managen. Effectief ICT-gebruik is van groot belang voor de productiviteit en voor het succes van je onderneming. Na COVID zijn veel mensen genoodzaakt om een zaak (micro)bedrijf te starten. Mensen met een zonder een opleiding beschikken over minder functionele (taal)vaardigheden en dit is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Daarnaast zijn zaken als financiële marketing skills ook een vereiste. Met deze opleiding ‘op maat’ probeert Ayni deze jongeren te klaarstomen voor het beheer van hun bedrijf. Bovenop de technische kennis, hebben wij de soft skills, communicatieve en ondernemende vaardigheden van de trainees bevorderd. Hierdoor hebben onze trainees succesvol de training beëindigd en zijn de getrainde kleine ondernemers slagvaardiger en zelfstandig geworden. 

Uitgevoerd in 2021-2022
Kosten Bs 534.060,18 oftewel USD 76.732,78  

Uitgevoerd in 2021-2022
Kosten Bs 534.060,18 oftewel USD 76.732,78  

Digitale vaardigheden voor jonge ondernemers post covid-19

* indicates required

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief